Arias Infraestructuras

Arias Infraestructuras

Arias Infraestructuras é, desde os seus inicios en 1955, un referente no sector da construción, tanto en obra civil como en edificación. A súa sede social atópase na Cidade da Coruña e a súa carteira de clientes, tanto privados como públicos, evolucionou desde o ámbito local e rexional ata o nacional e internacional.

As áreas de actuación da compañía, van desde as Infraestruturas do transporte, Auga e Medio, Urbanización e Edificación, ata a Rehabilitación e Conservación tanto de viarias como edificios, pasando pola Explotación de áridos na súa canteira de Trambasaguas (A Coruña) e a Fabricación de formigóns bituminosos coas súas propias plantas.

MÁIS INFORMACIÓN