interior_2edicion

Como funciona ViaExterior?

Explora as diferentes fases do noso programa de internacionalización

Durante un total de aproximadamente 6 meses o programa selecciona, forma e impulsa as PEMEs participantes.

Un enfoque práctico: 12 obradoiros presenciais de resolución de caso (venres pola tarde)

Dedicación por parte da empresa do 80% en ditas sesións

assets_4
iconos_2iconos_2

CONVOCATORIA hasta setembro

Inscrición online de pemes na plataforma do 19/06 ao 19/07

Entrevistas ás pemes pre-seleccionadas

Publicación das 20 pemes seleccionadas

assets_3
iconos_1iconos_1

ESTRATEXIA set 2018 - mar 2019

Formación online

(100 horas)

Obradoiros de formación práctica

Titorización personalizada para elaboración do plan de internacionalización (20 horas)

ACELERACIÓN xan - mar 2019

Mentorizaje personalizado

(3 sesiones)

Coaching (3 sesiones)

Vigilancia competitiva (3 sesiones)

assets_2
iconos_3iconos_3

ACCESO Á FINANCIACIÓN abril 2019

Preparación e ensaio xeral (1 sesión)

Foro de entidades de financiación

Explora as diferentes fases do noso programa de internacionalización
ViaExterior selecciona, forma e impulsa as PEMEs participantes durante 6 meses
Un enfoque práctico: 12 obradoiros presenciais de resolución de caso
Dedicación por parte da empresa do 80% en ditas sesións
Explora as diferentes fases do noso programa de internacionalización
ViaExterior selecciona, forma e impulsa as PEMEs participantes durante 6 meses
Un enfoque práctico: 12 obradoiros presenciais de resolución de caso
Dedicación por parte da empresa do 80% en ditas sesións