interior_2edicion

Que é ViaExterior?

ViaExterior é unha aceleradora multi-sectorial deseñada para promover, acelerar e aumentar a probabilidade de éxito no proceso de internacionalización das PEMES galegas.
Proporcionamos un asesoramento e formación personalizada a cada unha das 20 empresas participantes durante 6 meses, sen custos de inscrición e co aval do Consorcio da Zona Franca de Vigo.

Dirixida a Pemes

home_7home_7

RECENTE CREACIÓN

PEMEs galegas de recente creación que nacen cunha vocación global

home_6home_6

ALGUNHA EXPERIENCIA

PEMEs galegas que xa tiveron algunha experiencia internacional

home_5home_5

INTERNACIONALIZADAS

PEMEs galegas xa internacionalizadas que queren acceder a un novo mercado

Que achega

Por que destaca ViaExterior?

  • Personalización da formación segundo necesidades entre empresas de produtos e servizos.
  • Enfoque práctico. Talleres de resolución de casos prácticos e campus en liña con acceso 24/7..
  • Titor individual durante a aceleradora.
  • Mentores expertos en mercados internacionais.
  • Fomento do networking e acordos de colaboración entre os participantes.
CONSULTA AS BASES

A experiencia ViaExterior

Aceleradora para a internacionalización de PEMES galegas,
promovida pola Zona Franca de Vigo,
que dota ás empresas das ferramentas necesarias para internacionalizarse con éxito máis rapidamente