para quen?

A aceleradora ViaExterior está destinada á seguinte tipoloxía de empresas:

—   Pemes galegas de recente creación que nacen cunha vocación global

—   Pemes galegas que xa tiveron algunha experiencia internacional

—   Pemes galegas xa internacionalizadas que queren acceder a un novo mercado