que é?

Asset 14

Aceleradora para a internacionalización de PEMES galegas promovida pola Zona Franca de Vigo

En ViaExterior, a través dun programa de aceleración, damos soporte e asistencia ás PEMES para que inicien ou potencien o seu proceso de internacionalización. Acompañámosche no deseño do teu plan de internacionalización proporcionado formación especializada e asesoramento a través de redes de mentoring e coaching, e un seguimento intensivo.

O noso obxectivo é ver como os teus produtos ou servizos alcanzan un mercado internacional e convértense rapidamente en negocios de éxito no estranxeiro.

A participación no Programa rexerase polas condicións que se especifican nas Bases.

—   Non hai custos de inscrición. Só se require tempo, dedicación e traballo duro

—   Aberto a todo tipo de sectores: alimentación, TIC, industrial, servizos, etc.

—   Selección rigorosa por un equipo evaluador competente e experimentado

—   Co aval do Consorcio da Zona Franca de Vigo

Se tes un proxecto de internacionalización que desenvolver e que crees que podes impulsar co noso apoio, rexístrache e inscribe o teu Proxecto