BERCE PATRIMONIAL

BERCE PATRIMONIAL

Cooperativa de traballo dedicada a xestión de obras de construción, rehabilitación e reformas. Servizos de asesoramento e xestión en cómpraa-venda de bens inmobles e comercialización de produtos e materias primas para a construción.

MÁIS INFORMACIÓN