COÑECE ÁS 20 EMPRESAS QUE PARTICIPARÁN EN VIAEXTERIOR III

COÑECE ÁS 20 EMPRESAS QUE PARTICIPARÁN EN VIAEXTERIOR III

Diferentes tamaños e diferentes niveis de internacionalización, pero un mesmo propósito: acelerar a súa saída ao exterior no tempo de duración do programa.

Estefoi un dos criterios que determinaron a elección das 20 empresas que participarán na 3ª edición da aceleradora. Practicamente todas as pemes seleccionadas teñen algunha experiencia en internacionalización ou exportaron. A nova aceleradora estará composta por empresas de toda Galicia, sendo un 55% da provincia de Pontevedra. Entre algúns dos sectores aos que pertencen as empresas desta edición atópanse TIC, enxeñería, biotecnoloxía, industrial ou agroalimentario.

 

Listado de empresas seleccionadas na 3ª edición

 

1 Biopranaworld
2 Curtidos Galaicos S.L.
3 Dairylac S.L
4 Edigal S.L
5 Eres malo por tu culpa, S.L.
6 Flores Toxal S.L.
7 Gestepro Estudio S.L.U
8 Imaxina Novas Tecnoloxías SL
9 Industrias Losal, S.L.
10 Isinac Acoustic World S.L
11 Laser Galicia S.L
12 LVTC Financial and Insurance SL
13 Micaton Ergonomics, S. L.
14 Norlean Manufacturing & Productividad, S.L.
15 Quesos Feijoo
16 Rotogal, S.L.U.
17 Simaupro Galicia S.L.
18 Tecsoled S.L
19 Tres Fuciños Sociedade Cooperativa Galega
20 Veigas de Sabugueiro S.L

 

 

Circuitos complementarios para a internacionalización

O 12 de xullo pechouse a convocatoria para solicitar a participación en ViaExterior III con máis de 50 empresas interesadas.

O Consorcio da Zona Franca de Vigo atenderá a todas as empresas que mostraron o seu interese na internacionalización. Para iso as pemes poderán participar noutras aceleradoras sectoriais, por exemplo VinoExterior. Ademais, o CZFV traballa en novos programas formativos específicos para pemes relacionadas co mundo da cultura e vinculadas ao sector marítimo.

Por outra banda, as empresas tamén poderán participar en programas específicos de apoio á internacionalización que lles permitirán coñecer se están ou non preparadas para saír ao exterior, seleccionar clientes e mercados, preparar unha misión ou feira, incorporar o uso das TICs á internacionalización, ou coñecer en detalle o país ao que queiran internacionalizarse con xornadas de mercados e asesoramento específico.