Curtidos Galaicos (CURGAL)

Curtidos Galaicos (CURGAL)

Curtidos Galaicos S.L. (CURGAL) fabrica calzado de seguridade para todo tipo de pequenas e medianas empresas: compañías eléctricas, siderúrxicas, telefónicas, forestais, frigoríficas, constructoras e de montaxes e instalacións en xeral. Corpos de bombeiros e administracións públicas tamén figuran na súa carteira de clientes.

MÁIS INFORMACIÓN