Depósitos Coballes, exemplo de acumulador en Equipo de Investigación

Depósitos Coballes, exemplo de acumulador en Equipo de Investigación

En novembro de 2016, o programa Equipo de investigación realizaba unha reportaxe co fin principal de poñer a auga a exame.

Durante a emisión do mesmo, puido verse como nunha das cafeterías do municipio de Belo (Teruel), con graves problemas na auga debida ás nitratos, mostrábase a instalación dun acumulador de Depósitos Coballes, empresa participante de ViaExterior,  para solucionar este problema.

Pode verse a reportaxe completa picando na seguinte ligazón (a partir do min. 48 – Depósitos Coballes)