Lenda Pet Food

Lenda Pet Food

Lenda Pet Food é unha empresa de comida para mascotas que busca a excelencia nas materias primas, todas elas de procedencia para consumo humano, e que pasan estritos controis sanitarios. SEN manipulació n gené tica e SEN transgé nicos nin hormonas nas carnes.

MÁS INFORMACIÓN