Montajes FERTRI

Montajes FERTRI

FERTRI é unha empresa que empezou a súa actividade hai 50 anos fabricando apeiros metálicos para agricultores da zona. Rapidamente empezou a crecer fabricando invernadoiros tipo túnel dentro de Galicia. Pronto, comezou a desenvolver invernadoiros de alta produción tipo multitúnel e gótico para abastecer aos grandes produtores hortofrutícolas tanto en España como en Portugal. Actualmente, posicionouse como unha dos principais fabricantes mundiais de invernadoiros e estruturas agrícolas.

MÁIS INFORMACIÓN